مرکز آمار ایران از افزایش نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال جاری به ۳۵.۱ درصد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه ( ماهانه) را در مرداد ماه ۳۸.۴ درصد ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش نرخ تورم شهری در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۲ نسبت به تورم در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۲ افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیرماه سال جاری، ۳۳.۹ درصد ثبت شده بود.
این در حالی است که بانک مرکزی ایران چندی پیش نرخ تورم در تیر ماه سال جاری را ۳۷.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه را ۴۴ درصد اعلام کرده بود.