مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای دولت ایران را موظف کرد که با برآورد خسارت کودتای ۲۸ مرداد نسبت به “پیگیری و احقاق حقوق ملت ایران از طریق مجامع بین‌المللی و داخلی” اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۰ شهریورماه با تصویب “طرح پیگیری حقوقی سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران”، کارگروهی به ریاست وزیر امور خارجه را موظف به ارائه “راهکارهای پیگیری خسارت‌های مادی و معنوی” ناشی از کودتای ۲۸ مرداد کردند.

بر اساس این مصوبه، کارگروه پیگیری باید هر سه ماه یک بار گزارش اقداماتش را به مجلس ارائه کند.