عصمت انجوی‌نژاد، معاون آموزش ابتدايی آموزش‌ و ‌پرورش فارس گفت: “در بخشنامه‌ای ممنوعيت ورود نوشت افزار غيرايرانی به تمامی مدارس استان فارس ابلاغ شد.”

به گزارش تارنمای محلی شيرازنا، انجوی‌نژاد افزود: “امسال به طور جدی از ورود هر گونه نوشت افزار اعم از کتاب، دفتر، کيف، مداد و ساير لوازم موردنياز دانش‌آموزان که منقش به طرح‌ها و آرم‌های غيرايرانی باشد جلوگيری می‌شود.”

وی گفت: “خانواده‌ها بايد در تهيه لوازم فرزندان خود دقت لازم را به کار گيرند زيرا به صورت بخشنامه به تمامی مدارس اعلام شده و پيگيری می‌شود.”