اعدام

در ایران با اینکه نهادهای مدنی و کنشگران حقوق بشر خواستار لغو اعدام هستند ولی به نظر می‌رسد افکار عمومی ایران هنوز برای لغو بی‌قید و شرط مجازات اعدام آماده نیست. بسیاری هنوز بر این باورند که این نوع مجازات تاثیری در پایین آوردن میزان جرم و جنایت دارد.
ازسوی دیگر با اینکه مجازات اعدام در ۱۴۰ کشور جهان لغو شده ولی ایران در میان ۲۱ کشوری است که نه تنها مجازات اعدام در آن لغو نشده بلکه در برخی از مواقع این نوع مجازات در ملا عام در این سرزمین صورت می‌گیرد. بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که این نوع مجازات حساسیت جامعه را درمورد بازتولید خشونت کاهش می‌دهد و خشونت را پدیده ای عادی جلوه می‌دهد. بنا بر گزارش عفو بین الملل، ایران از نظر میزان اعدام بعد از چین مقام دوم را داراست.

panteaaa

در ایران با اینکه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به علت فشار افکار عمومی داخلی و بین المللی و اطلاع رسانی در مورد اتهامات سیاسی عقب نشینی کرده و میزان اعدام به علت اتهامات سیاسی، نسبت به دهه ۶۰ کمتر شده ولی اعدام برای جرم‌های غیر سیاسی مثل قاچاق موادمخدر، لواط و روابط جنسی خارج از ازدواج افزایش یافته به طوری که بر اساس گزارش آمار غیر رسمی منتشر شده از سازمان‌های حقوق بشری، تنها در سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۰۰ اعدام در ایران صورت گرفته که بخشی از این آمار را جمهوری اسلامی تایید کرده و برخی از این اعدام‌ها نیز مخفیانه صورت گرفته‌اند.
گفتگوی پیش روی با دکتر سعید پیوندی جامعه شناس و فراز صانعی پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر به کنکاش درمورد رابطه میزان جنایت با مجازات اعدام، همچنین آمادگی افکار عمومی برای پذیرش لغو بی قید و شرط.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130917_Execution-SaeedPeyvandi_FarazSanei_PanteBahrami.mp3[/podcast]