بایگانی بخش نیاز به دسته بندیتضاد نسل‌ها؛ در گفت‌وگو با محمدرفیع محمودیان

بابک مینا- هر نسل می‌تواند در استقلال از نسل‌های دیگر موقعیت و دیدگاه‌های خود را حفظ کند و نیازی به سرکوب یا استثمار نسل‌های دیگر ندارد.

تصويب قطعنامه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ايران

مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ آبان‌ماه کمیته سوم مجمع عمومی اين سازمان درباره نقض حقوق بشر در ايران را به تصويب رساند و از وعده‌های دولت جديد ايران در اين زمينه استقبال کرد.

غارت بزرگ، بی خبری شوک‌آور

حمید رضایی - آیا جامعه کارگری ایران، بازنشستگان و مستمری بگیران که به دلیل پرداخت حق بیمه، صاحبان اصلی سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی هستند از تخلفات مالی گسترده در این سازمان با خبر هستند؟

وضعیت مبهم هشت فعال سیاسی و مدنی در زندان اربیل

محسن کاکارش - گفته می‌شود فشار جمهوری اسلامی از طریق احزاب کردستان عراق مانع از آزادی فعالان مدنی و سیاسی در زندان اربیل می‌شود.

تفکر زمینه‌ساز قتل‌های زنجیره‌ای

کاظم کردوانی − تفکری که در پس این قتل‌های هولناک قرار دارد، تبلور تمام عیار اندیشه‌ای است که تمامیت خواهان حکومت در طول این سال ها، با بی پروایی کامل و فارغ از هر پاسخی،...

قربانی خشونت: پرسش از پی حقیقت

کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲- ۰ ۳ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

جمعه ۸ آذر۱۳۹۲ – ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

پنج‌شنبه ۷ آذر۱۳۹۲- ۲۸نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سمیرا طلوعی

چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ – ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

راه‌اندازی کارزار “لغو گام به گام اعدام” در ايران

هشت کنشگر سياسی، مدنی و فرهنگی ايران با انتشار فراخوانی کارزار "لغو گام به گام اعدام (لگام)" را راه‌اندازی کرده و از ايرانيان خواسته‌اند به اين کارزار بپيوندند.

سه‌شنبه ۵ آذر۱۳۹۲- ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سمیرا طلوعی

دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۲- ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

چند روایت از خشونت علیه زنان

نعیمه دوستدار - میزان خشونت خانگی در تهران، ۱۸/۹ درصد جسمی و ۵۲/۴ درصد روانی است. همچنین در سطح کشور، در هر ۹ ثانیه یک مورد خشونت اتفاق می‌افتد.

یک‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۲ – ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲– ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

جمعه یکم آذرماه ۱۳۹۲- ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سمیرا طلوعی