بایگانی بخش نیاز به دسته بندییک‌شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ – ۱۷ نوامبر ۲۰۱۳

 تهیه‌کننده و مجری:  سمیرا طلوعی

چهار شنبه ۲۲ آبان۱۳۹۲ – ۱۳ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

سه شنبه ۲۱ آبان۱۳۹۲- ۱۲ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲- ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

امضای تعهدات عملی ايران به شفاف‌سازی در برنامه هسته‌ایش

در چارچوب توافقنامه ايران و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که به امضای یوکیا آمانو و علی‌اکبر صالحی رسيد، ايران تعهدات تازه‌ای را پذيرفت.

یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲– ۰ ۱ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲– ۹ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۲ – ۸ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲- ۷ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲- ۶ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

سه شنبه ۱۴ آبان۱۳۹۲ – ۵ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲- ۴ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی

یک‌شنبه ۱۲آبان – ۳ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲- ۲ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۲- ۱ نوامبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: کلاله پارسا

پنج‌شنبه ۹ آبان ۱۳۹۲- ۳۱ اکتبر۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: سارا روشن

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲- ۳۰ آکتبر ۲۰۱۳

تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی