بایگانی بخش اندیشهSue Donaldson & Will Kymlicka, Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights, Oxford University Press, 2011

حیوانات؛ شهر به آنها نیز تعلق دارد

میثم بادامچی – این مقاله بازگوکننده بحثی فلسفی درباره حقوق حیوانات است. بحث بر سر کتاب «حیوانشهر» سو دونالدسون و ویل کیملیکا است.

عوامل موفقیت فدرالیسم چندملیتی درغرب؛ فقدان آنها در خاورمیانه

میثم بادامچی - اجماع بر سر احترام به حقوق بشر و دموکراسی، و نبود دغدغه امنیتی: اینها از نظر ویل کیملیکا دو عامل موفقیت فدرالیسم چندملیتی درغرب است. با نظر به بحث او به وضعیت...

مزایا و معایب فدرالیسم اتنیکی چیست؟

میثم بادامچی – در این نوشته درباره برخی نکات مقاله‌ای از ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی و مرجع در بحث قومیت و چندفرهنگ‌گرایی، با عنوان «فدرالیسم چند ملیتی» بحث می‌شود.

قومیت و ملیت – بحثی درباره تقسیم‌بندی ویل کیملیکا

میثم بادامچی – این مقاله مدخل بحث درباره دیدگاه کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی درباره حقوق اقلیت‌هاست. خوانش دیدگاه او با نظر به وضعیت ایران صورت می‌گیرد.

تنظیم نظام ــ تحلیل گفتار ۶ خرداد خامنه‌ای

محمدرضا نیکفر – تنظیم نظام، نکته‌ی اساسی فصل تازه‌ای است که سخنرانی ۶ خرداد در توضیح آن است. اما کدام فصلی از زندگی حکومت ولایی فصل تنظیم نظام نبوده است و کدام فصل آن با...

شر آیشمن − نظر به گزارش هانا آرنت در باب ابتذال شر

احد پیراحمدیان − کلمه‌ی «ابتذال» در اصطلاح معروف هانا آرنت نه به مفهوم شر که به شخص آیشمن نظر دارد. برای آرنت هولوکاست گسستِ و کسرِ تمدن است و بدین معنا به هیچ روی قابل...

رئیسی نماد چه خشونتی و چه دورانی است؟

ایمان گنجی ــ ابراهیم رئیسی، عضو کمیته مرگ در کشتار تابستان ۶۷، نماد خشونتی عریان است که برای تثبیت و محافظت از اقتدار به کار گرفته می‌شود. او در عین حال نماد دوران تثبیت پس...

نسبت میان دو مفهوم از شر: شر رادیکال و شر مبتذل

احد پیراحمدیان − این نوشتار بیشتر به آن وجهی از مسئله شر می‌پردازد که عمومیت آن می‌تواند شامل حال امروز ما هم باشد.

مصرف بیش‌تر، رضایت کم‌تر

محمد مالجو – برای شناسایی کلیت نارضایتی طبقه‌ی متوسط از سطح زندگی ارتقایافته‌اش در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله باید جویبارهای نارضایتی را جداجدا در پهنه‌های گوناگون جست‌وجو کرد. سه سپهرِ اولاً حیات اقتصادی و...

دین در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی

جویا آروین − پاسخ به پرسش جایگاه آینده دین برای کنشگریِ کنونی ما در جهت تغییر نیز ضرورت دارد. با پاسخ به این پرسش نشان می‌دهیم که نه‌تنها می‌دانیم چه نمی‌خواهیم بلکه همچنین می‌دانیم چه...

جودیت باتلر: ساختن جهانی قابل سکونت برای انسان‌ها

جودیت باتلر − آیا برای آنهایی که می‌بایست سهمی برابر از این جهان داشته باشند خدمات پزشکی، سرپناه و آبی که به مقدار لازم تمیز باشد وجود دارد؟ شرایطِ بیش از پیش متزلزلِ اقتصادی...

ناسیونالیسم ایرانشهری و لیبرالیسم؛ هگل به روایت طباطبایی در برابر کارل پوپر

میثم بادامچی – این مقاله برداشت محافظه‌کارانه جواد طباطبایی را نقد می‌کند و نشان می‌دهد که کاربست آن در زمینه تاریخ ایران همراه با نادیده گرفتن واقعیات و توجیه استبداد است.

استثنای ایران و ازلی‌گرایی سید جواد طباطبایی

میثم بادامچی − سید حواد طباطبایی در زمره ازلی گرایان در مطالعه ملیت قرار می‌گیرد. آنچه طباطبایی از آن با عنوان ناتوانی توضیح ایران بر اساس نظریه‌های علوم اجتماعی جدید یاد می‌کند، در واقع انکار...

هویت‌طلبی کُردی و تنزل طبقاتی

میدیا خانلری - این نوشته گزارش مطالعه‌ای است درباره طبقه متوسط در شهر سنندج، شاغل در بخش خدمات، از زاویه نسبت موقعیت اجتماعی و گرایش‌ به معنایابی با هویت کردی‌. «به رسمیت شناخته نشدن»، «حس...

جایگاه منطق در دین‌شناسی عبدالکریم سروش

اکبر گنجی − رأی سروش در باب خدای نامتشخص، در باب بسط تجربۀ نبوی؛ در باب رؤیاهای رسولانه؛ و در باب شخصیت پیامبر اسلام از موضوع‌‌هایی هستند که در این مقاله انتقادی بررسی می‌شوند.

ایرانگرایی آمرانه رضاشاهی و تُرک‌گرایی به روایت اصغر شیرازی

میثم بادامچی - هردو جلد « ایرانیت، ملیت، قومیت» نوشته اصغر شیرازی می‌توانند به عنوان کتاب مرجع و متن درسی برای تدریس در دانشگاه‌ها در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار گیرند. یکی از معدود...

خانه نیز گرد و غبار خواهد شد

ف.دشتی – خانه چیست؟ خانه کجاست؟ حوزه‌ی‌ تعلق و خودخواهی است، یا جایی برای پناه دادن و پذیرایی کردن، جایی نه برای بستن خود به روی جهان بلکه گشودن خود به روی آن؟ تأملاتی درباره...