بایگانی بخش اندیشههانا آرنت و روی جلد کتاب داستان‌گویی اثر مایکل جکسن

داستان‌هایی که سایه‌های ما هستند

بررسی مناسبات داستان‌گویی با خشونت. گزیده‌هایی از کتاب «سویه‌های سیاسی داستان‌گویی- بررسی‌های گوناگون پیرامون یک درونمایه از هانا آرنت»، نوشتۀ مایکل جکسون

هویت‌های‌ تغییرناپذیر وجود ندارند – گفت‌وگو با یورگن هابرماس

یورگن هابرماس: فرهنگ‌های گوناگون در برابر هم جهان‌هایی نفوذناپذیر و منزوی را تشکیل نمی‌دهند، و نیز "هویت‌هایی" تغییرناپذیر را در مقابل برنمی‌نهند.

آموزش و امرِ سیاسی در نظریه انتقادی

شیما − تعلیم و تربیتِ انتقادی نه تنها به روندهای اصلاحی در خودِ مدرسه و آموزش و پرورش می‌اندیشد، بلکه آن را محملی برای اصلاح در کلِ جامعه می‌داند.

ایران، فراسوی جمهوری اسلامی

نشریه­ فرانسوی مولتیتود در پرونده اخیر خود با عنوان «ایران فراسوی جمهوری اسلامی»، شکاف‌­ها و تنش­‌های میان دولت و ملت در ایران معاصر را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است و تصویر دیگری...

تمامیت ارضی و جدایی‌طلبی در قانون اساسی‌های ایران و شوروی؛ بررسی انتقادی

میثم بادامچی − اگر قرار باشد امروز هم رفراندومی جدید در ایران برگزار شود و قانون اساسی فعلی به کناری نهاده شده و با قانونی سکولار و دموکراتیک تعویض شود، اجماع در ایران بر سر...

میراث اندیشه سیاسی جودیت اشکلار

ف.دشتی − در کانون توجه اشکلار قساوت قرار دارد، به عنوان بدترین بدی. او در برابر آن به شجاعت فرا می‌خواند: «بترسیم از جامعه‌ای که از افراد ترسو تشکیل شده است.»

قیامت‌سرایی و پایان تاریخ

سوزان اشنایدر در كتاب جدیدش "قیامت‌سرایی و پایان تاریخ: جهاد مدرن و بحران لیبرالیسم" جهاد اسلامی را به عنوان پدیده‌ای تغییرپذیر و اجتماعی-سیاسی بررسی می‌کند. او جهاد عصر ما را نه نقطه مقابل نئولیبرالیسم غرب،...

چرا آتاتورک موفق شد ولی رضاشاه نه؟ − یک بررسی تطبیقی

میثم بادامچی − منظور از موفقیت ساده است؛ موفقیت درایجاد نظامی سکولار که هم باثبات باشد، و هم درنهایت دموکراتیک.

کووید-۱۹ چگونه بیماری دوران را عیان کرد؟

امین بزرگیان − کرونا بیماری عصر ما را نشان داده است همان‌طور که طاعون، بیماری دوران خودش را. نگاهی به جامعه‌شناسی سیاسی کرونا

آرامش دوستدار و «ایدئولوژی ایرانی»

میثم بادامچی – این نوشته تأملی انتقادی است بر نقد محمدرضا نیکفر بر دیدگاه آرامش دوستدار در کتاب «ایدئولوژی ایرانی».

مفهوم عشق: نگرش‌های عاطفی و موضوع ارزش و اعتبار

درآیند "عشق" در دانشنامۀ فلسفۀ استانفورد – بخش دو، ترجمۀ شیریندخت دقیقیان

حسن حنفی، نظریه‌پرداز «سکولاریسم اسلامی»

میثم بادامچی – حسن حنفی درگذشت. این متفکر مصری می‌گفت راه مطلوب او در میانه ارتجاع دینی و ضدیت با دین، نوعی سکولاریسم اسلامی است ‌«که آموزه‌های سنتی را می‌گیرد و بر آنها تفاسیر جدید...

آرامش دوستدار و پرسشِ پرسایی

محمدرضا نیکفر – نظری که کل یک فرهنگ و تاریخ آن را در یک تز خلاصه کند، جایی برای پرسیدن باقی نمی‌گذارد، حتا وقتی ستایشگر پرسایی باشد.

سپیده‌دم همه چیز: وضع بشر در آغاز تاریخ چگونه بود؟

دیوید گربر و دیوید ونگرو، یک باستان‌شناس و یک‌ انسان‌شناس، با به چالش کشیدن پیش‌فرض‌های ما در مورد نحوه عمل و چگونگی سازماندهی جوامع نخستین توضیح می‌دهند که نه نابرابری بهای تمدن است...

مفهوم عشق: بررسی سه نظریه

درآیند "عشق" در دانشنامۀ فلسفۀ استانفورد – بخش یک، ترجمۀ شیریندخت دقیقیان

دادخواهی: از که داد می‌خواهیم؟

محمدرضا نیکفر – این متن تأملی است بر شکل و محتوا و خطاب دادخواهی، از روزگار کهن تا امروز. محور تأمل این پرسش است که کجا تظلم می‌بریم: به قدرت مستقر، به یک قدرت رقیب،...

تبعید و جهانی شدن

ف.دشتی − مهاجرت، دیاسپورا و مسائل مربوط به آنها پیش از ورود به جهانِ عبدالرزاق قرنح