بایگانی بخش گالری ویدئوخشونت و ساختار روان ما

این ویدئو گزیده‌ای از سخنرانی حسن مکارمی، روانکاو و پژوهشگر دانشگاه سوربن در این همایش است. مکارمی که تحت عنوان «خشونت و ساختار روان ما»، سخن می‌گفت، به‌طور مشخص به تاثیر دشنام، ناسزا و فحش بر فرد و جامعه پرداخت.

شاد در تهران

کمپین شادی سازمان ملل

شادی یوسفیان

مستندی ساخته افشین حسام

«رانده از ایران»، روایتی از تبعیض علیه دگرباشان جنسی

مستند "رانده از ایران" سرنوشت تعدادی از همجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌های ایرانی را به تصویر می‌کشد که در کشور خود پذیرفته نمی‌شوند و ناچار می‌شوند خانواده و کشور خود را ترک کنند و با امید یافتن...

سگ سیاه افسردگی

آگاهی‌رسانی در مورد بیماری افسردگی

عشق غیر مُجاز

موسیقی زیرزمینی ایران

“همه خانواده‌ها گریه می‌کردند؛ بچه‌ها را کتک زده بودند”

خانواده‌های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین

کلیدهای خانه‌ام

داستان مهاجران در تبعید

رفت و گذشت

اثر نیاز نواب

کودکان پناهنده سوری: ​گزارشگران و خبرنگاران آینده

رضا دقتی به کودکان پناهجوی سوری، عکاسی می‌آموزد

اگر اینجا اتفاق نمی‌افتد…

سازمان حمایت از حقوق کودکان

توئیتر نزد ایرانیان است و بس

حق آزادی بیان و مشارکت

شهرداری تهران آثار پرویز تناولی را ضبط کرد

اختلاف بر سر موزه پرویز تناولی