زم تون

اعدام کسب و کار من است. طرحی از اسد بیناخواهی

#پوشک نایاب شد - کاریکاتوری از اسد بیناخواهی برای #زمانه

مراقب باشید، خطر ریزش - کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه #ریال #دلار

پاسخ به هرگونه حرکت / کاری از اسد بیناخواهی #مائده_هژبری #الناز_قاسمی #رقص #برقص_تا_برقصیم #رقص_جرم_نیست

سرکوب، راه حل بحران آب نیست - کاری از اسد بیناخواهی #خرمشهر

اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد - کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه #اعتراضات

این بار نوبت دراویش بود - کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه #محمد_ثلات

کارتون از اسد بیناخواهی

تخیل ولایی: بازگشت به پیش از #برجام/کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه

"وقت تنگ است" کاری از اسد بیناخواهی درباره برجام در تنگنا.

روزی #کارگر ایرانی در روز کارگر - کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه