آفتاب‌نیوز از کاهش ۴۰۰ درصدی تعداد ورودی طلبه‌ها به حوزه‌های متعدد علمیه در کمتر از ۱۰ سال خبر داد. در بولتن شماره ۱۰ تهیه‌شده در خبرگزاری امنیتی فارس آمده است که به دلیل سختی معیشت طلاب، برخی از آن‌ها برای طلب کمک به «دفاتر سیاسیون مراجعه می‌کنند». در این بولتن همچنین گفته‌شده که در سال‌های دهه ۱۳۹۰ ظرفیت کل حوزه‌های علمیه مختص مردان، قریب ۱۷ هزار نفر بود که در نهایت بیش از ۲۰ هزار نفر برای ثبت‌نام مراجعه می‌کردند و از این بین ۱۶ هزار نفر پذیرش می‌شدند، اما در حال حاضر تنها ۴۰۰۰ نفر در حوزه‌های علمیه (آقایان) سراسر کشور تحصیل می‌کنند. این به معنای کاهش ۴۰۰ درصدی تعداد ورودی طلبه‌ها در کشور در ظرف تنها یک دهه است. در ایران ۴۹۰ حوزه علمیه ثبت‌شده وجود دارد. این تعداد باور نکردنی حوزه علمیه برای مردان به این معنا است که به صورت میانگین و متوسط در هر حوزه کمتر از ۱۰ نفر طلبه تحصیل می‌کنند.