عبدالله عبدالملکی، معلم بازنشسته اهل قروه در استان کردستان به دست مأموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با اعلام این خبر گفت که عبدالملکی هنگام ضرب و شتم مردم به دست نیروهای سرکوب زبان به اعتراض گشوده بود و پس از آن دستگیر شد. این معلم بازنشسته را به مکان نامعلومی انتقال داده اند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در هراس از اعتراض‌های مردمی در سالگرد قیام ژینا شمار زیادی از کنش‌گران را بازداشت کردند.