به‌رغم تجمعات مختلف کارکنان شرکتی مراکز خدمات جامع سلامت قم در تهران و قم، وزارت بهداشت هنوز به مطالبات آنان پاسخ نداده است. معترضان، کارکنان ۱۷ مرکز خصوصی درمانی و بهداشتی در استان قم هستند. آن‌ها از طریق شرکت‌های پیمانی به کار گرفته شده‌اند. آن‌ها با ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار ماهانه معادل ۲ میلیون ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند و از حقوق تصریح شده در قانون کار بی بهره‌اند. به گفته‌ یکی از معترضان، وزارت بهداشت قصد دارد همه آنان را با قراردادهای حجمی به یک شرکت پیمانکار منتقل کند. اما آن‌ها خواستار قرارداد رسمی و مستقیم و رفع تبعیض در دریافت حقوق و مزایای مزدی هستند. کارکنان شرکتی مراکز خدمات جامع سلامت قم در ماه‌های اخیر پس از بی‌نتیجه ماندن اعتراضات و تجمعاتشان در این استان، برای رساندن صدای خود به تهران سفر کردند و تجمعاتی را مقابل مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، و نهادهای دیگر سازمان دادند.