سه‌شنبه ۹ خرداد، کلیپی از تعطیلی مغازه‌ها در اعتراض به صدور احکام سنگین و اعدام در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته می‌شود مربوط به اعتصاب کاسبان شهر سمیرم در استان اصفهان است. روز دوشنبه ۸ خرداد فراخوانی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن از مردم سمیرم خواسته شده بود در حمایت از چند زندانی سیاسی این شهر که از دی ۱۴۰۱ در بازداشت هستند و به محاربه متهم شده‌اند، اعتصاب کنند. اسامی برخی از زندانیان عبارت است از فاضل و مهران بهرامیان، یونس بهرامیان و داریوش صاعدی. فاضل و مهران بهرامیان برادران مراد بهرامیان هستند که روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در جریان تظاهرات خیابانی سمیرم با شلیک مأموران امنیتی جان خود را از دست داد. فاضل و مهران بهرامیان ۱۱ دی در خانه‌شان بازداشت شدند. آن‌ها دو ماه بدون تماس با خانواده در زندان دستگرد اصفهان شکنجه شدند و به اتهام محاربه در زندان هستند. در جریان اعتراضات و تظاهرات خیابانی در آبان سال ۱۴۰۱ مردم معترض سمیرم، از سوی مأموران امنیتی وحشیانه سرکوب شدند. سه شهروند به ضرب گلوله مأموران کشته شدند. مراسم چهلم این سه تن در روز ۱۰ دی به بهانه دیگری برای یورش گسترده مأموران به جمعیت معترض تبدیل شد. مرگ یک بسیجی روز ۱۰ دی منجر به حمله به مردم و بازداشت‌های گسترده شد. تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان در مراسم از جمله افرادی از خانواده‌های کشته‌شدگان در خیابان یا در یورش مأموران به خانه‌هایشان دستگیر شدند. برخی از دستگیرشدگان به اتهاماتی نظیر محاربه متهم و به احکام سنگین محکوم شدند.