اداره پناهندگی اتحادیه اروپا مستقر در مالتا می‌گوید شمار درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا همچنان زیاد است. به‌گفته این اداره حدود ۷۱ هزار و ۴۰۰ نفر در نوامبر سال گذشته درخواست پناهندگی دادند. این تعداد ۹ درصد بیشتر از ماه اکتبر گذشته بود. آمار فوق از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به اضافه نروژ، لیختن اشتاین، ایسلند و سوئیس جمع‌آوری شده است. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا همچنین توضیح داد که شمار درخواست‌های پناهندگی تقریباً در سپتامبر ۲۰۲۱ به اوج خود رسیده است. در ماه سپتامبر، پس از به قدرت رسیدن طالبان، تعداد زیادی از مردم افغانستان به دنبال حمایت و امنیت در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. در ماه نوامبر، پناهجویان افغانستانی با حدود ۱۳ هزار درخواست پناهندگی، بزرگترین گروه را تشکیل می‌دادند و پس از آن‌ها پناهجویان سوری قرار داشتند.