«کمپین فعالین بلوچ»، پنج‌شنبه ۳ آذر خبر داد که افراد ناشناس مسلح، امان‌الله باجی زهی از سران طایفه‌های زاهدان را در خیابان بعثت این شهر با شلیک گلوله کشتند. این کمپین افزوده است که از هویت افراد مسلح تیرانداز هنوز اطلاعی در دسترس نیست و گمان می‌رود سپاه پاسداران او را کشته است. در جریان «جمعه خونین زاهدان» در ۸ مهرماه یکی از فرزندان امان‌الله باجی زهی به نام حامد در درگیری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده بود. در پی این رویداد امان‌الله باجی زهی علیه سپاه پاسداران سخن گفته بود.