انجمن مقاومت دانشجویی، گروهی از دانشجویان معترض که در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی اعلام حضور کردند، در سومین بیانیه خود از دستگیری همراهان‌شان خبر دادند اما نوشتند: « انجمن مقاومت دانشجویی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد و اعلام میکند دستگیری دوستانمان در دانشگاهها نه تنها ما را نترسانده بلکه امروز عزممان برای سرنگونی استبداد و حسابرسی به اعمال شنیئتان بیشتر است.» آنها با اشاره به قطعی اینترنت هشدار دادند که هدف حکومت از این کار ایجاد این «توهم» در ذهن مردم است که «تنها هستند». انجمن مقاومت دانشجویی همچنین بر این باور است که با مقاومت مردمی، سربازان به جبهه مردمی خواهند پیوست. این دانشجویان همزمان تذکر داده اند که نباید به اعمال خشونت علیه «اقلیت مذهبی» حامی حکومت دست زد: «فراموش نکنید که ما برای الغای خشونت استبدادی قیام کرده ایم نه برای ترویج آن و حساب اقلیت فریب خورده با نیروهای سرکوبگر استبداد جداست.» مهسا امینی ۲۲ ساله را که از سقز همراه با خانواده‌اش به تهران رفته بود، گشت ارشاد در روز ۲۲ شهریور دستگیر کرد. در همان روز و در بازداشت نیروهای پلیس امنیت اخلاقی، او به کما رفت و چهار روز بعد با مرگ مغزی و ایست قلبی در بیمارستان کسری درگذشت. مردم معترض در پی قتل حکومتی مهسا در شمار قابل توجهی از شهرهای ایران از جمله در سقز، سنندج، تهران، مشهد، ایلام، همدان، کرمان، تبریز، کرمانشاه، قم، رشت،‌ اراک، کیش،‌ بندرعباس، بابل، ساری، کیش و ماکو به خیابان‌ها آمدند.