مرکز آمار ترکیه گزارش داد که در سال گذشته میلادی یک میلیون و ۴۹۲ هزار مسکن در ترکیه به فروش رسید که حدود چهار درصد آن متعلق به اتباع خارجی بود. ایرانیان با خرید ۱۰ هزار و ۵۶ واحد مسکونی در صدر خریداران مسکن ترکیه در سال ۲۰۲۱ بوده و پس از آن‌ها شهروندان عراقی با ۸ هزار و ۶۶۱ و اتباع روسیه با ۵ هزار و ۳۷۹ واحد قرار گرفته‌اند. در دسامبر سال ۲۰۲۱، شهروندان ایرانی ۱۴۶۲ واحد، اتباع عراقی ۱۰۳۹ و شهروندان روسیه نیز ۸۸۵ واحد مسکن در ترکیه خریداری کردند. میزان مسکن خریداری شده توسط اتباع خارجی در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از آن ۴۳,۵ درصد افزایش داشته است. در استانبول، آنتالیا و آنکارا بیشترین واحدهای مسکونی فروخته شده است.