بنا بر گزارش «سندیکای کارگران هفت تپه»، امروز یکشنبه ششم فرودین‌ماه ۱۴۰۲، بازنشستگان شوش و هفت‌تپه در استان خوزستان در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مقابل فرمانداری شوش دست به تجمع اعتراضی زدند. در ویدئویی که از این تجمع اعتراضی منتشر شده، بازنشستگان شعارهای، «گرانی، تورم، بلای جان مردم» و «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم» سر دادند. در همین خصوص یکی از بازنشستگان شوش به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته است: «بازنشستگان به مصوبه مزدی شورایعالی کار که هیچ تطابقی با قانون ندارد، معترض و خواستار ابطال آن هستند». بازنشستگان شوش که درخواست دارند مستمری ۱۴۰۲ آن‌ها براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تعیین شود، به ایلنا گفتند: «نباید مصوبه مزدی شورایعالی کار قابلیت اجرایی پیدا کند به خصوص برای بازنشستگان کارگری چراکه این مصوبه کاملاً غیرقانونی است؛ کارگران با ۲۷ درصد افزایش مزد نمی‌توانند از پس افزایش هزینه‌های زندگی بربیایند.» آن‌ها در بخشی دیگر از صحبت‌هایشان افزودند: «بایستی در ارتباط با دستمزد، چانه‌زنی واقعی با حضور نمایندگان واقعی همه مشمولان صورت بگیرد؛ مزدِ دولت‌ساخته به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست آن‌هم در شرایطی که هزینه‌های زندگی بیشتر از ۱۸ میلیون تومان است.» شورای بازنشستگان هم در واکنش به تجمع امروز بازنشستگان و وضعیت بد معیشتی نوشته است: «همه اقشار علیه این همه تبعیض و ستم بایستی هم‌گام و هم‌صدا شوند وگرنه با این شمشیری که دولت از رو‌ علیه معیشت شاغل و بازنشسته بسته است هر روز بدتر از دیروز، شاهد نیست‌شدن سفره و کل هستی‌مان خواهیم بود!»