براساس برآوردهای جدید بانک جهانی، بازسازی اقتصاد اوکراین ۴۱۱ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. مطالعات بانک جهانی، سازمان ملل، کمیسیون اروپا و خود اوکراین نشان می‌دهند که این میزان ۲,۶ برابر تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال ۲۰۲۲ است. هزینه‌ها نسبت به برآورد ماه سپتامبر که ۳۴۹ میلیارد یورو بود به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. این برآورد دوره یک ساله از آغاز تهاجم روسیه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ را پوشش می‌دهد. بانک جهانی میزان آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها و ساختمان‌ها در بخش‌های مختلف را چنین محاسبه کرده است: بخش حمل و نقل ۲۲ درصد، مسکن ۱۷ درصد، انرژی ۱۱ درصد و کشاورزی هفت درصد.