بعد از ظهر سه‌شنبه ۴ بهمن / ۲۴ ژانویه قیمت دلار در لبنان به بیش از ۵۴ هزار لیره رسید و در پی آن رکورد گرانی سوخت نیز شکست. براساس اعلام وزارت انرژی و آب لبنان، برای نخستین بار قیمت هر گالن مازوت از یک میلیون لیره فراتر رفت. همچنین قیمت هر گالن بنزین با ۵۰ هزار لیره افزایش نسبت به روز گذشته به ۹۸۲ هزار لیره رسید. قیمت هر کپسول گاز هم که دیروز ۵۸۱ هزار لیره بود به ۶۱۳ هزار لیره افزایش یافت. به‌دلیل بحران سیاسی در لبنان این کشور همچنان نه رئیس جمهوری دارد و نه نخست‌وزیر و دولت.