نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه ۲۹ آبان طرحی را تصویب کردند که براساس آن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود که از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به ازای هر مسافر به‌صورت جداگانه دریافت و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کند. مسافرت‌های زیارتی از این قاعده مستثنی خواهند بود. متن این لایحه در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی تصویب شد و در آن گفته شده که این اقدام «به‌منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی» است. این در حالی است که از مسافران پروازهای خارجی عوارض نیز گرفته می‌شود. عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۲ برای سفر عادی اول ۴۰۰ هزار تومان و برای سفرهای عادی دوم و سوم، به ترتیب مبلغ ۶۰۰ هزار تومان و ۸۰۰ هزار تومان است.