در پی مخالفت‌ها در درون حزب دموکرات آمریکا، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، بودجه بسته بزرگ اصلاحات اجتماعی و اقلیمی خود را به نصف کاهش داد. بودجه این اقدامات اکنون ۱,۷۵ تریلیون دلار است. این بودجه در ابتدا ۳,۵ تریلیون دلار برنامه‌ریزی شده بود. بایدن در سخنرانی خود در کاخ سفید از این بودجه دفاع کرد. او از «سرمایه‌گذاری‌های تاریخی» در کشور صحبت کرد و گفت این بسته به‌طور کامل تأمین مالی شده و منجر به بدهی جدید نخواهد شد. در این بسته از جمله برنامه‌هایی برای گسترش مراقبت از کودکان، مراقبت از سالمندان و بیمه درمانی قانونی و همچنین کاهش مالیات برای خانواده‌ها و افراد کم درآمد وجود دارد. ۵۵۵ میلیارد دلار برای حفاظت از آب و هوا در نظر گرفته شده است. تاکنون این اقدامات نه تنها از سوی جمهوری‌خواهان مخالف به‌عنوان برنامه پرهزینه رد شده است، بلکه دو سناتور از دموکرات‌ها نیز با آن مخالفت کرده‌اند. حزب دموکرات آمریکا اکثریت شکننده‌ای در سنا دارد و هر رأی برای این حزب مهم است. افزون بر برنامه اصلاحات اجتماعی و اقلیمی، بایدن همچنین انتظار دارد که کنگره یک بسته زیرساختی به ارزش ۱,۲ تریلیون دلار را هم تصویب کند. این بسته در حال حاضر توسط نمایندگان جناح چپ دموکرات‌ها مسدود شده است.