به‌گزارش «قدس آنلاین»، از مجموع حدود ۹,۲ میلیارد مترمکعب آب شرب مصرفی در طول سال، بالغ بر ۱,۴ میلیارد مترمکعب پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده، در شبکه توزیع هدر می‌رود. متوسط «آب بدون درآمد» کشور ۳۱,۵ درصد از مجموع آب شربی است که برای مصارف شهری و روستایی تأمین، تصفیه و توزیع می‌شود. میزان «آب بدون درآمد» شهری ایران ۲۷ درصد است اما با محاسبه مجموع هدررفت ظاهری و واقعی در آب شرب توزیع‌شده در بخش شهری و روستایی، متوسط این رقم به ۳۱,۵ درصد می‌رسد. «آب بدون درآمد» به آبی گفته می‌شود که شرکت‌های آب و فاضلاب از توزیع آن آب درآمدی به‌دست نمی‌آورند و این شامل هدررفت واقعی آب در شبکه توزیع و هدررفت ظاهری آب (مصرف بدون پرداخت هزینه) است. از مجموع ۳۱,۵ درصد «آب بدون درآمد» کشور، ۱۵,۷ درصد هدررفت واقعی آب شرب است. بر اساس آخرین آمار رسمی از منابع و مصارف آب کشور، برداشت از منابع آب کشور حدود ۹۲ میلیارد مترمکعب در سال است که در سه بخش کشاورزی، شرب و صنعت به‌ترتیب حدود ۸۷، ۱۰ و سه درصد مصارف اتفاق می‌افتد. شرکت آب و فاضلاب ایران در سال ۱۳۹۹ با ارائه آماری اعلام کرده بود که میزان هدررفت آب در کشور در قالب آمار «آب بدون درآمد» نزدیک به پنج برابر کشور توسعه‌یافته آلمان است. این در حالی‌ست که متوسط بارش سالانه در کشور آلمان سه برابر متوسط بارش در ایران برآورد می‌شود.