عادل مقدس، عضو هیأت مدیره کانون وکلای بوشهر که در جریان احضار دسته‌جمعی وکلا به دادسرای امنیت اوین، آنان را همراهی کرده بود، تعداد وکلای احضار شده را بیش از ۱۰۰ نفر تخمین زد. از اسفند ۱۴۰۱ برخی از وکلای دادگستری بدون ذکر عنوان اتهامی به دادسرای امنیت تهران احضار شده بودند. محمدهادی جعفرپور به عنوان یکی از وکلا که برای حضور در جلسه بازپرسی در اواخر اردیبهشت سال جاری به تهران مراجعه کرده، در گفت‌وگو با وکلا پرس گفت: «این دسته از همکاران تعهدنامه‌ای مبنی بر رعایت قانون و پایبندی به قانون و رفتارهای قانونی امضا و سایر مندرجات تعهدنامه را با هماهنگی بازپرس قلم گرفتیم.» به گفته این وکیل دادگستری بندهای حذف شده شامل اظهار ندامت بابت حضور در اعتراضات و تعهد به عدم ارتباط با شبکه‌های خارج از کشور و «عناصر ضد انقلاب» و اظهار ندامت از جرم ارتکابی بوده است. جعفرپور در ادامه مصاحبه با وکلا پرس گفت: «سایر همکارانی که تاکنون پرونده‌ای نداشتند نیز به همین منوال تعهدنامه را امضا کردند و تا جایی که اطلاع دارم به کسی تفهیم اتهام نشد.»