به گزارش خبرگزاری حال وش، فرمانده انتظامی شهرستان چابهار، «سرهنگ ابراهیم کوچکزایی» در حین بازجویی از یک دختر نوجوان مظنون به قتل به او تجاوز جنسی کرده است. بنا بر این گزارش، روز پنجشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱، در یکی از روستاهای شهرستان چابهار یک زن به قتل رسیده و پس از آن جسد این زن در یک ساختمان‌های در حال ساخت در روستا نزدیک منزل او پیدا شده است. خانواده مقتول موضوع قتل را به پلیس اطلاع داده‌اند. از آنجا که مقتول به خانه همسایه ها رفت و آمد داشته، پلیس همسایه‌ها را به عنوان مظنون بازجویی می‌کند. پس از مرحله نخست بازجویی، در نوبت دوم در روز پنجشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۱، بازجویی یکی از خانواده های روستا مستقیما توسط فرمانده نیروی انتظامی به شهر چابهار احضار می شود و ابراهیم کوچکزایی روز پنجشنبه دهم شهریورماه از ساعت ۱۲ تا ۲ و ۴۰ دقیقه شخصا از تعدادی زن بازجویی می‌کند. یکی از افرادی که بازجویی می‌شود یک دختر نوجوان ۱۵ ساله بوده است. بر اساس گفته‌های این دختر‌ نوجوان، کوچکزایی به این دختر گفته است که «باید بدن او را بازدید بکند». کوچکزایی به بهانه بازجویی، این دختر را عریان کرده و پس از آن به او تجاوز کرده است. این دختر پس از رفتن به روستا ماجرای تجاوز را به مادر خود اطلاع داده است.