سه‌شنبه ۷ تیر گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بهشتی که در خوابگاه‌های امام علی و الزهرا ساکن هستند در اعتراض به دستور تخلیه ناگهانی خوابگاه و نبود امکانات رفاهی تجمع کردند. خبرهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی حاکی آن است که مسئولان قصد دارند اتاق‌های ۳ نفره را به ۴ تا ۵ نفر اختصاص دهند، از این رو خواستار تخلیه فوری اتاق‌ها توسط دانشجویان شده‌اند. در مقابل، دانشجویان تاکید کرده‌اند حاضر به تخلیه اتاق‌ها نیستند. در همین روز دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سراب نیز در محوطه دانشکده تجمع اعتراضی به‌پا کردند. علت تجمع دانشجویان اعتراض به ناکارآمدی معاون آموزشی دانشکده عنوان شده است.