کارکنان بیمارستان نبی اکرم عسلویه وابسته به سازمان تأمین اجتماعی سه‌شنبه ۹ خرداد در اعتراض به حذف امکانات رفاهی و زمان استراحت دست از کار کشیدند و در دفتر پرستاری بیمارستان تجمع کردند. پرسنل بیمارستان نبی اکرم عسلویه علت تجمع خود را «حذف حق بلیت»، حذف زمان استراحت در ماه و نیز حذف وعده غذایی در طول شیفت کاری توسط مدیریت اعلام کرده‌اند.