در ادامه فشارها و پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی علیه معلمان و فعالان صنفی، شنبه ۱۸ آذر، جان‌محمد احمدی، بازنشسته فرهنگی و از فعالان صنفی ممسنی به دست نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد و به دادستانی این شهر ارجاع داده شد. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در این باره نوشته است که جان‌محمد احمدی پس از تفهیم اتهام با قرار بازداشت یک ماه به زندان شیراسپاری شهر نورآبادممسنی تحویل داده شد. به نوشته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، دلیل بازداشت این فعال صنفی معلمان فارس «شرکت در تجمع بازنشستگان این شهر» در روز سه شنبه ١۴ آذر ماه بوده است. معلمان به عنوان سازمان‌یافته‌ترین گروه صنفی در ایران طی سال‌های اخیر بارها با سرکوب نیروهای امنیتی روبه‌رو شده‌اند. طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۰ معلم به دست نیروهای امنیتی بازداشت و صدها معلم به نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی احضار شده‌اند. وزارت آموزش و پرورش قبل از آغاز سال تحصیلی جدید ده‌ها معلم را با عنوان تخلف انضباطی به‌صورت موقت یا دائم تعلیق و اخراج کرد.