وزیر کشور اعلام کرد تصمیم گیری درباره تعطیلی دو هفته ای کشور به روزهای آینده موکول شد. عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان جلسه ستاد کرونا که بعد از درخواست وزیر بهداشت از علی خامنه‌ای برای تعطیلی دو هفته‌ای کشور و دستور او برای بررسی آن در این ستاد برگزار شد گفت: «مقرر شد که نسبت به موضوع بررسی دقیق‌تری صورت گیرد و ما روزهای آینده در ستاد بحث جدی تری کنیم.» رحمانی فضلی که فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا است، گفته اثربخشی تعطیلات، همراهی و هماهنگی همه بخش‌ها را می‌طلبد. تعلل در تصمیم‌گیری در این زمینه در حالی است که آمار کشته‌شدگان روزانه در ایران در موج پنجم آن افزایش چشم‌گیری داشته و مقامات بهداشتی رقم واقعی آن را چیزی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر اعلام کرده‌اند.