بنا بر گزارش منتشر شده از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، روز یکشنبه ششم فرودین‌ماه ۱۴۰۱، جمعی از معلمان سقز و زیویه در پیگیری وضعیت سلیمان عبدی، معلم بازداشتی با حضور در اداره آموزش و پرورش این شهر و در دست گرفتن تصاویری از این معلم دست به تجمع اعتراضی زدند. انجمن صنفی معلمان کردستان، در حمایت از همکار بازداشتی خود اعلام کرده است: «این انجمن بار دیگر حمایت خود را از همکار خوشنام و قانونمدار خود اعلام کردە و در دیدار نمایندگان افراد حاضر با سرپرست و معاونان و حراست ادارە، مراتب نارضایتی خود را از ادامە عملکردهای غیرقانونی نهاد بازداشت‌کنندە ابراز کردند». انجمن صنفی معلمان کردستان هم‌چنین افزوده است که بە پشتوانە و همراهی سایر معلمان و اولیای دانش‌آموزان، در صورت ادامە این بازداشت غیرقانونی، اقدام «بە فراخوان برای تجمع اعتراضی گستردە» خواهد کرد. سلیمان عبدی، از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان-سقز، روز یکشنبه ۲۸ اسفندماه ١٤٠١، بدون ارائه حکم قضایی به دست نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. این عضو انجمن صنفی معلمان کردستان تاکنون از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم مانده است. انجمن صنفی معلمان کردستان – سقز و زیویه بازداشت این معلم را با انتشار بیانیه‌ای «به شدت محکوم» کرد و خواستار آزادی بدون قید و شرط این او شد.