نیروهای اسرائیلی خانه خانواده الصالحیه در شیخ جراح را پس از حمله شبانه به آن تخریب کردند. در ادامه سیاست تخلیه اجباری ساکنان فلسطینی شیخ جراح در بیت‌المقدس شرقی (اورشلیم شرقی)، نیروهای اسرائیل صبح دوشنبه ۱۷ ژانویه / ۲۷ دی در برابر خانه خانواده فلسطینی الصالحیه گرد آمدند تا آنها را از خانه خودشان به زور بیرون کنند. اما محمود الصالحیه، پدر خانواده مقاومت کرد و در حالی که کپسول‌های گاز را روی بام قرار داد، گفت: «من این خانه و همه‌چیز داخل آن را به آتش می‌کشم، اینجا را خالی نمی‌کنم، از اینجا به قبر می‌روم زیرا زندگی‌ای وجود ندارد، کرامتی وجود ندارد.» الصالحیه ۲۵ سال در برابر تخلیه اجباری مقاومت کرده بود. اما حدود ۵۰ نیروی اسرائیلی سرتاپا مسلح سه بامداد چهارشنبه ۱۹ ژانویه / ۲۹ دی پس از قطع کردن برق و شلیک گاز اشک‌آور به خانه این خانواده ۱۸ نفره حمله کردند، شش تن از جمله محمود الصالحیه را بازداشت کردند و سپس ساعت پنج صبح در یکی از سردترین شب‌های زمستان سال جاری سرتاسر این خانه را تخریب کردند. ۱۸ فلسطینی دیگر که برای همبستگی با این خانواده در خانه‌شان حضور داشتند، دستگیر شدند. نیروهای اسرائیلی همچنین به سمت روزنامه‌نگاران و فعالانی که قصد نزدیک شدن به خانه را داشتند، گلوله‌های لاستیکی شلیک کردند. حدود ۲۰۰ نیروی اسرائیلی در اطراف این خانه مستقر شده بودند. سیاست تخلیه اجباری از سوی منتقدان، بخشی از سیاست استعماری دولت اسرائیل جهت پاکسازی قومیتی و نمونه‌ای از آپارتاید علیه فلسطینیان در این کشور توصیف شده است. در سال ۲۰۰۲، ۴۳ فلسطینی محله شیخ جراح پس از شکست در نبرد قانونی علیه شهرک‌نشینان اسرائیلی، به زور از خانه بیرون شدند. از آن زمان تا امروز، جدال حقوقی در خصوص زمین‌ها و خانه‌های شیخ جراح، مقاومت مدنی فلسطینی‌ها و تن ندادن به تخلیه و در سوی دیگر توسل مستقیم به زور از جانب اسرائیلی‌ها ادامه داشته. کنسولگری بریتانیا که ساختمان آن در مقابل خانه خانواده الصالحیه قرار دارد، در واکنش به این اتفاق دوشنبه از دولت اسرائیل انتقاد کرده بود.