بر اساس گزارش منابع زمانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حورا نیک‌بخت، ناشر، ویراستار و فعال حقوق زنان را از چهارشنبه ۲۳ خرداد بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل کرده است. حورا نیک‌بخت سه‌شنبه هفته گذشته در ایکس/توییتر تصویر برگه احضاریه خود را منتشر کرد. در این برگه از او خواسته شده بود برای «دفاع از اتهام انتسابی» به مرجع انتظامی مراجعه کند. به گفته منابع زمانه، قوه قضائیه حورا نیک‌بخت را به «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است. او که مدیرمسئول انتشارات «مشقِ برابری» است، در ایکس/توییتر سابق گفته بود که به او «اتهام امنیتی» زده شده و نوشته بود: «اتهامم این است که زنم، زن مطلوب و محبوب جمهوری اسلامی (احمق، سربه‌زیر، وابسته و منقاد) نیستم و دوست دارم همان‌طورکه دلم می‌خواهد زن باشم.»