در ماداگاسکار صدها هزار نفر به دلیل خشکسالی شدید گرسنگی می‌کشند. به گفته سازمان امدادرسان «نجات کودکان»، شمار زیادی از کودکان ماداگاسکار نیز تحت تأثیر خشکسالی و گرسنگی قرار دارند. از هر شش کودک، یک کودک در این جزیره‌ واقع در خاور قاره آفریقا و در آب‌های اقیانوس هند، از سوءتغذیه شدید رنج می‌برد و در آستانه گرسنگی قرار دارد. به گفته سازمان «نجات کودکان»، در سایه همه‌گیری کرونا بحران قحطی در ماداگاسکار توجه بین‌المللی چندانی ندارد. «برنامه جهانی غذا» وابسته به سازمان ملل نیز وضعیت در جنوب ماداگاسکار را بسیار بحرانی دانسته است. به‌گفته برنامه جهانی غذا، طولانی‌ترین خشکسالی در ۴۰ سال گذشته و طوفان‌های شن در ماداگاسکار باعث از بین رفتن مزارع شده است. حدود ۱,۱ میلیون نفر با کمبود شدید غذا و ده‌ها هزار نفر تا پایان سال با گرسنگی روبه‌رو هستند. ماداگاسکار ۲۷,۵ میلیون نفر جمعیت دارد.