بنا به اطلاعات رسیده به دست «زمانه»، داوود کابالی، شهروند ترک اهل ارومیه، از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان به مجموعاً پنج سال و نیم زندان محکوم شد. داوود کابالی از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «اهانت به رهبری» به ۱۸ ماه زندان و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی کشور از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و سردادن شعارهای ساختارشکن» به چهار سال زندان محکوم شده که بنا به قوانین کیفری تنها اشد مجازات یعنی چهار سال حبس قابل اجراست. این رأی بدوی است. پیش از این رسانه‌های حقوق بشری گزارش داده بودند که داوود کابالی چهارشنبه ۴ آبان در تجمع خیابان استادان ارومیه دستگیر و به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت (۹ پله) این شهر منتقل شده و به مدت ۱۰ روز، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این زندانی سیاسی در اعتراض به شرایط بازداشت از ۵ آذر به مدت یک هفته دست به اعتصاب غذا زد.