محمد اسلامی، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در سالروز ترور مسعود علی‌محمدی به دیدار اعضای خانواده او رفت. به گزارش روزنامه اعتماد، در حاشیه این دیدار اسلامی در جمع خبرنگاران درباره فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «چهار محور اساسی در دستور کار فعالیت‌های سازمان است. یکی از محورهایی که فلسفه وجودی سازمان بر آن اساس است، برق هسته‌ای است. در حال حاضر یک هدف‌گذاری ۱۰ هزار مگاواتی را در دستور کار داریم تا بتوانیم ایران را به یک کشور سازنده نیروگاه هسته‌ای تبدیل کنیم. محور دوم فرآیند چرخه سوخت است که غنی‌سازی در راستای تولید سوخت برای نیروگاه‌های هسته‌ای را در بر می‌گیرد، همچنین در بخش دیگر تولید ایزوتوپ‌های پایدار برای تولید رادیوداروها و کاربردپرتوها در صنعت، پزشکی و کشاورزی را می‌توان نام برد.» رییس سازمان انرژی اتمی محور سوم را تولید تجهیزات حوزه کاربردپرتوها بر شمرد که وارداتی هستند و گفت: «در حال حاضر ۱۲ قطب را برای صنعت کشاورزی و غذایی سازماندهی کردیم که در این بخش می‌توانیم با پرتودهی به محصولات آسیب‌پذیری و آفت پذیری آنها را کاهش داده و انبارمانی این محصولات را افزایش دهیم.» او محور چهارم را تحقیقات و توسعه خواند و گفت: «دانشگاه‌های ما باید بتوانند با فرصت‌هایی که سازمان انرژی اتمی برایشان ایجاد می‌کند، در حوزه تکنولوژی‌های نو کار کنند. سازمان باید در این راستا از پژوهش‌ها بخصوص پژوهش‌های مرز دانش حمایت کند تا چرخ علمی و توسعه فناوری کشور روان تر و قوی‌تر در حرکت باشد.»