در پی اعتراض‌های متعدد نسبت به حذف تصویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی سازمان پژوهش از اصلاح جلد این کتاب خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از علی محبی، وزیر آموزش و پرورش دستور داده که طراحی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان اصلاح شود تا « تا افراط و تفریطی در دیدگاه جنسیتی نسبت به دانش‌آموزان وجود نداشته باشد». در چاپ سال ۹۹ کتاب ریاضی سوم دبستان تصویر دختران از روی جلد ناپدید شد، در حالی که چاپ سال ۹۸ تصویر تعدادی دختر و پسر را در حال بازی با شکل‌های هندسی نشان می‌داد. این مسئله جاروجنجال زیادی به راه انداخت. نسیم بهاری تصویرگر جلد کتاب ریاضی در صفحه شخصی خود نوشت: «این طرح را چند سال پیش برای کتاب ریاضی سوم دبستان کشیده بودم. طرح اصلی هم کلی ممیزی خورد و اجازه ندادند یکی از دخترها بالای درخت باشد.» در پی این اعتراضات، روابط عمومی و امور بین‌المللی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در بیانیه‌ای دلیل حذف دختران را خلوت‌تر شدن جلد عنوان کرد. در این بیانیه آمده که «دوستانی» با بررسی کتاب از «از منظرهای هنری، زیبا شناسی و روانشناسی» پیشنهاد دادند که «تصویر خلوت‌تر گردد.» سرپرست معاونت برنامه‌ریزی نیز با وجود اینکه از اصلاح جلد خبر داد، گفت که حذف تصویر دختران بر أساس نظرات کارشناسی صورت گرفته بود. علی محبی توضیح داد «به دلیل آنکه زمان اصلاح کوتاه بود عکس دختران از کتاب درسی حذف شد هرچند که بهتر بود تصویر جدیدی طراحی می‌کردند تا آنکه بخواهند تصویر دختران را از کتاب درسی حذف کنند.»