اتحادیه اروپا ۲۳ آبان / ۱۴ نوامبر ۲۹ فرد و سه نهاد جمهوری اسلامی از جمله شبکه تلویزیونی «پرس‌‌ تی‌وی» را به‌دلیل دست داشتن در سرکوب گسترده اعتراضات مردمی ایران تحریم کرد. اتحادیه اروپا در اعلام تحریم‌های خود به نقش شبکه پرس‌ تی‌وی در انتشار اعترافات اجباری خبرنگاران و فعالان سیاسی اشاره کرده بود. پرس تی‌وی امروز چهارشنبه ۱۶ آذر / ۷ دسامبر خبر داد که شرکت ماهواره‌ای فرانسوی «یوتلست» پخش این شبکه را قطع کرده است. پیش از این، پخش پرس تی‌وی در بریتانیا نیز از سوی سازمان تنظیم‌کننده مقررات رسانه‌ای این کشور (آفکام) به دلیل «نقض جدی قوانین پخش»، متوقف شده بود.