شامگاه شنبه ۳۱ ژوئیه/ ۹ مرداد فرودگاه قندهار به عنوان یکی از مهمترین فرودگاههای افغانستان هدف سه راکت قرار گرفت. به گفته مسعود پشتون، رئیس فرودگاه قندهار این حملات موجب توقف موقت تمامی پروازها از فرودگاه قندهار شده است. او گفت که پروازها به زودی از سر گرفته خواهند شد اما زمان مشخصی را برای این کار اعلام نکرد. چند ساعت پس از تأیید حمله به فرودگاه قندهار از سوی مقام های دولت افغانستان، طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان که در ماه های اخیر به جنگ علنی با دولت افغانستان روی آورده است، گفت که این حملات به دلیل اینکه دولت از فرودگاه قندهار برای حمله به طالبان استفاده می‌کرد صورت گرفته است. طالبان از چهارشنبه هفته گذشته بر شدت حملات خود برای تصرف ولایت هرات افزوده اند به گونه‌ای که ساکنان ولسوالی هایی که به تصرف طالبان درآمده خانه هایشان را ترک کرده‌اند و مغازه و بازارها نیز در برخی شهرها تعطیل شده است.