به‌گزارش روزنامه «اطلاعات روز» افغانستان، وزارت مالیه (دارایی) طالبان کمک نقدی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) به استادان مراکز آموزشی در ۳۴ ولایت را از حقوق آن‌ها کسر می‌کند. یکی از این استادان گفته است یونیسف به آن‌ها ۲۰۰ دلار کمک کرده بود و اکنون وزارت مالیه‌ طالبان می‌خواهد این مقدار پول را از حقوق ماه‌های دلو (بهمن) و حوت (اسفند) استادان کم کند. در نامه‌ رسمی اداره آموزش تحت مدیریت طالبان نیز گفته شده که مطابق دستور وزارت مالیه، کمک مالی یونیسف از حقوق این دو ماه استادان کم می‌شود. گفته می‌شود که یونیسف در ماه قوس (آذر) برای استادان مراکز آموزشی افغانستان ۲۰۰ دلار، معادل ۱۸ هزار افغانی کمک کرده بود. یونیسف به آموزگاران مدارس مربوط به وزارت معارف طالبان نیز کمک‌ نقدی کرده است اما روشن نیست که این کمک هم از حقوق آن‌ها کم شده یا خیر.