عاطفه رنگریز، نویسنده و فعال حقوق زنان و از زندانیان سیاسی سابق، پس از چندین روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان، به زندان شاهرود منتقل شد. رنگریز از یکشنبه ۱۹ شهریور در بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان محبوس بود و خانواده از وضعیت و دلیل بازداشت او بی‌اطلاع‌اند. منابع آگاه به «زمانه» خبر دادند که این فعال حقوق زنان در تماس کوتاهی با خانواده از انتقالش به زندان شاهرود خبر داده است. عاطفه رنگریز با یورش مأموران به خانه یکی از بستگانش در سمنان بازداشت شد و سپس سه‌شنبه ۲۱ شهریور در تماس تلفنی کوتاهی از حضورش در بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان خبر داد. علت بازداشت این فعال حامی حقوق زنان و کارگران مشخص نیست. در هراس از اعتراض‌های مردمی در سالگرد قیام ژینا، حکومت شمار زیادی از فعالان و دادخواهان را بازداشت کرده است.