سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که زنان و دختران افغانستان با خطر از دست ‌دادن حق آموزش روبه‌رو هستند. عفو بین‌الملل دسترسی به آموزش را یک حق اساسی دانسته و پرسیده است که چرا زنان افغانستان از این حق نباید برخوردار باشند. این سازمان مدافع حقوق بشر ضمن تأکید بر بازگشایی مدارس دخترانه، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های افغانستان را هم عاملی در محدودیت زنان در تحصیل عنوان کرده و گفته است که زنان افزون بر محرومیت از آموزش و اشتغال، اکنون با تهدیدات خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت و محدودیت‌هایی در آزادی‌های اجتماعی از جمله پوشش مواجه‌اند. عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی خواسته است که به تعهدات خود برای ادامه‌ حمایت از حقوق زنان در افغانستان، عمل کند.