فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در بیانیه‌ای که جمعه ۲۷ خرداد / ۱۷ ژوئن منتشر کرد، اعلام کرد که ادامه خشکسالی موجب افزایش گرسنگی و فقر در افغانستان شده است. این نهاد بین‌المللی وضعیت افغانستان را «یکی از بدترین بحران‌های انسانی در جهان» توصیف کرده و گفته‌ است در میان فقر فزاینده، ۷۰ درصد خانواده‌های افغان قادر به تأمین نیازهای اولیه غذایی و غیرغذایی‌ خود نیستند و این مسئله اثرات مخربی بر خانواده‌ها گذاشته است. در این بیانیه تأکید شده که سرپرستی بیشتر این خانواده‌ها را زنان بیوه، سالمندان، افراد دارای معلولیت و یا کودکان‌ برعهده دارند. براساس این بیانیه، سه میلیون کودک در افغانستان به‌دلیل ضعف ایمنی در معرض خطر سوءتغذیه و بیماری‌هایی مانند اسهال آبکی حاد و سرخک قرار دارند. به‌گفته فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر «هزاران نفر از مردم به تکدی‌گری در خیابان‌ها متوسل شده‌اند و قیمت اقلام ضروری به‌دلیل کاهش حواله‌ها و اقتصاد در حال فروپاشی، افزایش یافته است.» این فدراسیون از نهادهای بین‌المللی درخواست کمک کرده است.