مجلس شورای اسلامی در ایران در جلسه ۲۶ اردیبهشت و در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر موافقت با کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت و تعطیلی روز‌های «شنبه» را تصویب کردند. این کاهش ساعات کاری مربوط به کارمندان دولت است. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد. جزییات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات و تبصره‌های یک و دو این ماده براساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده به این صورت است: «ماده واحده - ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۸۷ - ساعات کار کارمندان دستگاه های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برعهده ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد. تبصره یک ـ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۰ ساعت در هفته) تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. تبصره چهار ـ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد...»