براساس پژوهش‌های جدید، انسان‌هایی که منشأ نخستین ساکنان قاره آمریکا بودند از سرزمین کنونی ژاپن نیامده‌اند. این نتیجه مطالعات جدید یک تیم انسان‌شناس آمریکایی است که دندان‌های انسان‌های قوم جومون که ۱۵۰۰۰ سال پیش در ژاپن زندگی می‌کردند و مردم بومی آمریکای شمالی را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش‌ها شباهت‌های بسیار کمی از نسب مشترک این دو گروه به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل دی‌ان‌ای آن‌ها نیز پیش از این چنین نتیجه‌ای را نشان داده بود. تا کنون یک نظریه این بوده است که اجداد مردم بومی آمریکا از ژاپن کنونی آمده‌اند زیرا ابزار سنگی آن‌ها شبیه ابزار مردم جومون بود و این احتمال وجود دارد که اولین انسان‌ها در همین دوران به آمریکا آمده باشند. پژوهشگران در مطالعات جدید احتمال می‌دهند که اجداد مردم بومی آمریکای شمالی بیشتر از سیبری آمده‌اند. نخستین نشانه‌های تمدن و الگوهای با ثبات زندگی در فرهنگ جومون ظاهر شد که ویژگی آن روش زندگی نیمه‌مستقر مختص به دوران میان‌سنگی و نوسنگی، شکار دسته‌جمعی، عدم پرورش حیوانات اهلی، آلاچیق‌های بدوی و کشاورزی ابتدایی بود.