به دنبال انتشار خبر سوء استفاده برخی از مدیران ‌و کارمندان شهرداری آبادان در استفاده از سهمیه واکسن پاکبانان، سعید نمکی، وزیر بهداشت در نامه‌ای به رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان، دستور عزل فوری معاون بهداشتی و مدیران ناظر بر اجرای برنامه ایمن‌سازی این شهر را صادر کرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفته بود تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای شورای این شهر با قرار دادن نام خود در لیست پاکبانان دریافت کننده واکسن کرونا، از سهمیه واکسن آن‌ها استفاده کردند. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان، این افراد ماسک زده بودند و امکان شناسایی آن‌ها برای پرسنل بهداشت مقدور نبود. هرچند هنوز اسامی این افراد منتشر نشده اما سهید نمکی وزیر بهداشت ایران در نامه خود خواسته «کلیه کسانی که عامداً با این رفتار غیر منصفانه و سوء استفاده همراهی کرده‌اند و کسانی که به نحو ناشایست و ناعادلانه واکسینه شده‌اند، به مراجع قانونی معرفی شوند.» دادستان آبادان هم اعلام کرد ه که دستگاه قضایی تحقیقات خود در خصوص سوءاستفاده از سهمیه واکسن کرونای پاکبانان از طرف برخی مدیران شهرداری آبادان را با قاطعیت دنبال می‌کند و چنانچه افراد دیگری در رابطه با تزریق واکسن کرونا تبانی‌ کرده باشند، با آن افراد برخورد لازم را انجام می‌دهد.