سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواهان دخالت او برای تعطیلی دو هفته‌ای کشور شد. نمکی در این نامه با انتقاد از رعایت نشدن پروتکل‌ها و عدم قرنطینه و «ورود اتباع خارجی» نوشت: «مستحضرید پس از ۱۸ ماه صبوری، اعتراض ۶۶ مدیر نظام سلامت طی نامه‌ای در دو روز گذشته و التماس آنها برای استمداد بیان شد و خود را ناچار دیدیم تا از محضر حضرتعالی استمداد ویژه بطلبیم. از مدتها پیش در مکاتبات متعدد خطرات همه‌گیری با ویروس وحشی و سرکش دلتا را گوشزد کردیم.» وزیر بهداشت نسبت به فروپاشی نظام سلامت هشدار داد: «چه کسی باید از تاب‌آوری مدافعین مظلوم و غریب سلامت بگوید که ۱۸ ماه یک روز استراحت نداشته‌اند و یک شب راحت نخوابیده‌اند؟ اگر این نظام فروریخت، اگر تاب آوریش از کف رفت چگونه جبران خواهد شد؟ چه ساختاری را و چگونه جایگزین خواهیم کرد؟» سعید نمکی که در این نامه نوشته «روزبه‌روز تنهاتر شدیم»، از علی خامنه‌ای خواست تا او و همکارانش را «کماکان مشمول عنایت ویژه» قرار دهد و برای تعطیلی دوهفته‌ای کشور دخالت کند: «شاید دوهفته تعطیلی جدی و ایستادگی و به‌کارگیری نیروهای نظامی و انتظامی و برخورد محکم با شکستن پروتکل‌ها بتواند تا حد قابل‌توجهی از چرخش ویروس و بار بیمارستان‌ها و فشار نفس‌گیر بر همکاران ما بکاهد. اگر روزانه هزاران نفر در کلینیک‌های تخصصی و سرپایی درمان نمی‌شدند و این بار هم قرار بود به تخت‌های بیمارستانی تحمیل شود از مدت‌ها پیش تخت کم می‌آوردیم ولی متأسفانه فشار به گونه ایست که نگرانم این طرح هم پاسخ ندهد مگر آنکه سریعاً با اقدامات پیشگیرانه و افزایش رعایت پروتکل‌ها از بار تصاعدی بیماری بکاهیم.» ایران درگیر موج پنجم همه‌گیری کرونا به دلیل شیوع نسخه دلتا است و روند واکسیناسیون در آن به‌کندی پیش می‌رود. وضعیت در ۲۹ استان ایران قرمز اعلام شده. و بر اساس گزارش وزارت بهداشت آمار مرگ براثر ابتلا به کرونا در یک هفته گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.