هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به نقل از نرگس محمدی وضعیت سلامت ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی را که به ۱۰ سال و ۸ ماه حبس محکوم شده است، وخیم و محروم از درمان گزارش کرد. نرگس محمدی گفته: «دومین بار است که ناهید تقوی، شصت و هشت ساله را در چنین وضعیتی میبینم. آنقدر درد می کشد که درد را به وضوح در چهره اش میتوان دید. به سختی از تختش بیرون می آید، به بهداری می‌رود و برای او آمپول مسکن قوی تزریق می‌کنند و نهایتا به تختش بر می‌گردد.» تقوی را از مهر ۱۳۹۹ که به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد، در زندان اوین حبس کرده‌اند. ماموران امنیتی بارها او را در زندان بازجویی کرده و آزار داده اند.