بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بازه زمانی ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۳، شش میلیون و ۲۷۴ هزار و ۸۲۴ نفر از موزه‌ها، پایگاه‌های میراث ملی و جهانی و اماکن فرهنگی‌ تاریخی بازدید کرده‌اند. در این میان استان فارس پربازدیدترین استان و حافظیه، تخت جمشید، سعدیه و سعدآباد پربازدیدترین اماکن تاریخی نوروز امسال شدند. بنا بر این گزارش، آثار تاریخی استان فارس با ثبت یک میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۲۲ نفر بیشترین بازدیدکننده را داشتند. پس از استان فارس، استان‌های اصفهان (۵۵۶ هزار و ۶۶۱ نفر)، تهران و موزه‌های ستادی (۳۶۹ هزار و ۹۵۰ نفر)، خوزستان (۲۲۷ هزار و ۴۰۱ نفر)، خراسان «رضوی» (۱۹۵ هزار و ۵۷۳ نفر)، کرمانشاه (۱۶۳ هزار و ۵۹۴ نفر)، کرمان (۱۵۵ هزار و ۶۴۱ نفر)، آذربایجان شرقی (۱۱۳ هزار و ۴۰۷ نفر)، لرستان (۱۰۷ هزار و ۶۰۷ نفر) و همدان (۱۰۵ هزار و ۱۴۶ نفر) بیشترین بازدیدکنندگان را داشته‌اند. در میان موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی در سراسر ایران حافظیه، مقبره حافظ شاعر قرن هشتم هجری قمری، با ۳۷۸ هزار و ۱۵۱ بازدیدکننده رتبه نخست را به خود اختصاص داد. پس از حافظیه، به ترتیب بنای باستانی تخت جمشید با ۳۱۱ هزار و ۵۱۴ نفر، سعدیه (مقبره سعدی شیرازی) با ۲۲۳ هزار و ۳۱۴ نفر، کاخ سعدآباد تهران با ۱۴۹ هزار و ۴۹۸ نفر، ارگ کریم‌خانی شیراز با ۱۴۰ هزار و ۹۶۳ نفر، باغ فین کاشان با ۱۳۲ هزار و ۸۴۰ نفر، کاخ‌موزه چهلستون اصفهان با ۱۲۳ هزار و ۶۶۱ نفر، پاسارگاد (مقبره کوروش) با ۱۲۳ هزار و ۶۰۲ نفر، عمارت عالی قاپو در اصفهان با ۱۱۳ هزار و ۹۳۲ نفر و سازه‌های آبی شوشتر با ۱۱۱ هزار و ۱۳۹ نفر بازدیدکننده قرار دارند. از لحاظ بیشترین میزان فروش بلیت موزه و اماکن فرهنگی به ترتیب کاخ سعدآباد، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، مجموعه میراث جهانی تخت جمشید، حافظیه، کاخ نیاوران، سعدیه، باغ فین، ارگ کریم‌خانی، کاخ موزه چهلستون و قلعه فلک‌الافلاک قرار دارند.