کارکنان و کارگران شرکت صنعتی کروز که قطعه‌های خودرو را تأمین می‌کند، پنج‌شنبه ۳ آذر وارد اعتصاب شدند. کروز بزرگترین قطعه‌ساز خودرو در ایران است و تأسیس آن به ۱۳۶۱ باز می‌گردد. سطح پایین دستمزدها و شیفت‌های اضافه‌کاری در روزهای جمعه دلیل اصلی اعتراض کارکنان این شرکت در سال‌های اخیر بوده. کارکنان کروز ۲۸ آبان نیز اعتصابی سه‌روزه برگزار کردند. ویدئوی منتشرشده از اعتصاب سوم آذر در کروز نشان می‌دهد که زنان بخش اصلی اعتصاب‌کنندگان هستند. دور جدیدی از اعتصاب‌های کارگری در پیوند با خیزش انقلابی مردم ایران در پی قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی آغاز شده است.