«کانون عالی شوراهای اسلامی کار» سه‌شنبه ۳۰ آبان در بیانیه‌ای از مصوبه مجلس در مورد افزایش سن بازنشستگی انتقاد کرد و از شورای نگهبان خواست تا این مصوبه را رد کند. این کانون که یک تشکل رسمی در جمهوری اسلامی است مصوبه مجلس را «ضربه‌ای غیرقابل ترمیم به جامعه کارگری» و «غیرشرعی» توصیف کرد و گفت رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان «التیامی بر نگرانی‌های عمیق وارد شده بر پیکر کارگران» خواهد بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۸ آبان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی را افزایش دادند. براساس این مصوبه: «بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد؛ بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد؛ بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد؛ بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌گردد؛ و بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد».